Prawo PDF   Email

Szerokie zadania własne gminy oraz licznie realizowane zadania zlecone powodują sytuację, że gminy zmuszone są realizować zapisy wielu ustaw często ze sobą sprzecznych lub wykluczających się.

Dla przykładu, realizując inwestycję budowlaną gmina musi przeprowadzić postępowanie przetargowe na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie częstokroć ogólne warunki zamówienia zawierają sformowania specjalistyczne. Wielokrotnie firmy, które przegrały przetarg, bądź zostały z niego wykluczone składając sprzeciw lub odwołanie, argumentują to złą interpretacją tych właśnie specjalistycznych pojęć.

Następnie gmina musi uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia ( w tym na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) a w wielu przypadkach również sama sobie wydać decyzje o warunkach zabudowy ze względu na brak planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Musi ona wielokrotnie  uzgadniać warunki realizacji inwestycji z wszelkiego rodzaju inspekcjami, a często również prowadzić jednocześnie negocjacje z protestującymi mieszkańcami.

Dodatkowo, częste nowelizacje ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustaw o ochronie środowiska i o partnerstwie publiczno-prawnym sprawia, że włodarze gminy wolą zająć się czystym administrowaniem niż rozwojem społeczno-gospodarczym swojej małej wspólnoty.

Dlatego, iż wydaje się, że gmina nie powinna mieć z przeprowadzeniem planowanej przez siebie samą inwestycji większych problemów, to wieloletnie opóźnienia, przestoje i ilość nieukończonych przedsięwzięć przeczy tej tezie.

Kancelaria Ius Per Modum posiada zespół specjalizujący się w prawie ?około inwestycyjnym?, obejmującym zamówienia publiczne, ochronę środowiska, partnerstwo publiczno-prywatne oraz prawo budowlane. Prowadzimy tez obsługę spółek handlowych, jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Istniejemy po to, by pomóc władzom gminy w efektywnym wykorzystaniu czasu na cele do których ustawowo są powołane, czyli planowaniem swojego rozwoju i świadczeniem usług na rzecz ludności.

Nasza kancelaria zaś zajmie się wszelkimi sprawami, które utrudniają, przeszkadzają oraz zniechęcają do aktywnego działania.

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media