Zasady działania PDF   Email

Rzetelność, profesjonalizm, odpowiedzialność oraz uczciwość względem swoich klientów ? są to główne wartości jakimi w swojej działalności kieruje się nasza Kancelaria.

Rzetelność ? każda opinia, pismo, symulacja oraz wszelkie wystąpienia podlegają dwukrotnemu sprawdzeniu pod względem poprawności z przepisami prawa, zawartości merytorycznej oraz spodziewanej skutecznościi. Każde z przedstawionych stanowisk i propozycji jest rezultatem dokonanego wyboru z kilku alternatywnych sposobów postępowania.

Profesjonalizm ? członkami zespołu naszej kancelarii są wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę niezbędną do realizacji nałożonych na nie zadań. Nasi współpracownicy mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz podlegają okresowym,  wewnętrznym audytom mającym na celu usprawnienie pracy tak, by klient uzyskał prostą w swoim przekazie i równoczesne pewną w treści usługę.

Odpowiedzialność i uczciwość ? to cechy jakich wymagamy od swoich współpracowników. Świadczone przez naszą kancelarię usługi wymuszają współprace opartą na pełnym zaufaniu klienta do naszej Kancelarii. W tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu pogłębiania zaufania we wzajemnych kontaktach.

W naszej opinii tylko takie podejście do świadczenia usług w zakresie pomocy przy realizacji zadań ze środków publicznych zapewnia satysfakcję naszych klientów oraz ich klientów - jakimi są członkowie wspólnoty gminnej czy powiatowej.

Nowatorskie podejście do prawa jako narzędzia realizacji zamierzonych celów, zapewnia połączenie młodości oraz doświadczenia zatrudnionych w zespołach naszej Kancelarii ekspertów. Zgłaszając do nas zapotrzebowanie na jedną ze świadczonych przez nas usług klient otrzymuje od nas w szybkim czasie, kompletną oraz konkurencyjną ofertę.

Naszymi działaniami staramy się zapewnić klientom bezpieczeństwo i niezbędną pomoc w realizacji projektu, nie szczędząc przy tym starań aby efekty przynosiły korzyści w postaci wypracowanych na przyszłość reguł postępowania.

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media