Prawo korporacyjne PDF   Email

Nasza Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych działań lub stałej obsługi prawnej.

Oferujemy m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego, kontraktowego oraz prawa pracy;
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wsparcie klientów w procesie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek;
 • opracowanie dokumentów korporacyjnych (umowy spółki, statuty, regulaminy, itp.);
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentację klientów w postępowaniach rejestrowych;
 • pomoc prawną w zakresie obsługi organów spółek, w tym sporządzania dokumentów na zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów;
 • doradztwo w zakresie relacji międzykorporacyjnych;
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji. Innym istotnym obszarem naszego działania jest:
 • negocjowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów handlowych i porozumień, w tym umów niestandardowych - dostosowanych do złożonych modeli współpracy;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień publicznych;
 • przeprowadzanie audytów prawnych.
 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media