Dochodzenie roszczeń z tutułu utratu wartości handlowej pojazdu po szkodzie z tytułu OC sprawcy PDF   Email

 


 

Wyspecjalizowany dział naszej kancelarii zajmujący sie prawem ubezpieczeniowym,      od wielu lat z powodzeniem dochodzi od towarzystw ubezpieczeniowych rekompensaty za utratę wartości handlowej w pojeżdzie poszkodowanego w związku jego naprawą po szkodzie z tytułu OC sprawcy.

Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat mięli Państwo szkodę w pojeździe likwidowaną z odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, a pojazd został naprawiony, wystąpimy w Państwa imieniu o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu.

Oferta nasza skierowana jest szczególnie do posiadaczy oraz użytkowników pojazdów nie starszych niż 6 lat w chwili wypadku.

W momencie zaistnienia szkody w pojeździe, powstają przynajmniej dwa rodzaje szkód. Pierwszym z nich są uszkodzenia fizyczne - widziane gołym okiem i możliwe do całkowitego usunięcia. Natomiast drugim typem szkody jest fakt, iż pojazd przestaje nosić miano ?bezwypadkowego?. W tym momencie natychmiastowo spada jego wartość handlowa. Nawet pomimo usunięcia wszystkich uszkodzeń poprzez wymianę zniszczonych elementów na fabrycznie nowe, już na zawsze pojazd w swojej historii będzie oznaczony jako powypadkowy, a jest jedno z głównych kryteriów mające wpływ na cenę jaką można uzyskać przy jego sprzedaży.

Kancelaria ?Ius Per Modum?, wykorzystując obowiązujące przepisy prawa, orzecznictwo sądów, w tym Sądu Najwyższego oraz własne wypracowane w pratyce schematy działań, daje Państwu możliwość zminimalizowania skutków utraty przymiotu bezwypadkowości pojazdu. Z naszą pomocą, uzyskacie Państwo odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa pojazdu.

Przy spełnieniu kilku warunków, gwarantujemy Państwu uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania, które ma za zadanie wyrównać spadek wartości Państwa pojazdu:

 

? od dnia szkody nie może minąć więcej niż 3 lata (przedawnienie roszczeń)

? wiek pojazdu w momencie szkody nie może być wyższy niż 6 lat

? musi to być pierwsza szkoda w pojeździe

? pojazd musiał zostać po szkodzie naprawiony

Jeżeli do sprawca wypadku, w wyniku którego Państwa pojazd został uszkodzony, odpowiadał za jego spowodowanie jak za przestępstwo, okres przedawnienia roszczeń wzrasta nawet do 10 lat!

Odszkodowanie z tytułu utraconej wartości handlowej przysługuje Państwu niezależnie od faktycznej sprzedaży pojazdu. Przysługuje ono ?z zasady? i ma wyrównywać nawet jedynie szkodę hipotetyczną!

Zespół Kancelarii ?Ius Per Modum? w ramach usługi oferuje kompleksowe przygotowanie roszczenia, w tym oszacowanie jego wielkości, a także jego profesjonalną obsługę zarówno na etapie dochodzenia roszczenia w towarzystwie ubezpieczeń, jak i w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, na drodze sądowej. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantujemy, że kwota finalnie uzyskana będzie dla Państwa satysfakcjonująca!


 

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media