Zamówienia Publiczne PDF   Email

Zdając sobie sprawę z wagi, jaką w zapewnieniu rozwoju i stabilnego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego odgrywają inwestycje, Kancelaria ?Ius Per Modum? oferuje wsparcie w ich skutecznym i sprawnym przeprowadzaniu.

Dla rzetelnego wykonania tego zadania, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wiemy, że kwestia przestrzegania tych przepisów ma dla jednostek kluczowe znaczenie. Chcemy pomóc naszym Klientom, we wcielaniu swoich pomysłów w życie i w rozwoju społeczności lokalnych. Dlatego też, Kancelaria ?Ius Per Modum? oferuje kompleksową obsługę inwestycji w zakresie prawa o zamówieniach publicznych.

Jako profesjonalna Kancelaria, ?Ius Per Modum? jest w stanie zaoferować:

  • całkowitą obsługę prawną procesu udzielenia zamówienia publicznego,
  • przygotowanie i prowadzenie, pod kątem prawnym, pełnej dokumentacji przetargu,
  • opracowanie i zamieszczenie w odpowiednich periodykach ogłoszenia o przetargu,
  • opracowanie formy udzielenia zamówienia publicznego,
  • przeprowadzenie oceny złożonych ofert, pod kątem prawnym,
  • przygotowanie umowy z wykonawcą,
  • opracowanie i przygotowanie dokumentacji w związku z zawarciem umów ramowych, ogłaszaniem konkursów i dynamicznym systemem zakupów,
  • prowadzeniu niezbędnej korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych.

 

 
2009 © Ius Per Modem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Developer: Eysmont Media